เมื่อชีวิตแย่ แนะนำให้ลองแผ่เมตตๅแบบนี้ดู

อีกหนึ่งบทความที่ให้แง่คิดดีๆ ในช่วงที่มีเรื่องไม่ดีนั้นส่งผล

ทำอะไรดูแย่ไปหมด การงานมีปัญหา

การเงินติดขัดอย่างหนัก บางคนต้องคดีความ

ความสัมพันธ์คนในครอบครอบ

ไร้การเหลียวแลช่วยเหลือ

ขอให้เข้าใจเป็นช่วงเวลาที่ยๅกลำบๅก

เป็นเวลาแห่งผล ก ร ร มไม่ดีนั้นส่งผล

มาจากการกระทำของเราเองในปัจจุบัน

และในอดีตที่ส่งผลหนักมากกว่าบุญที่เรามี

ไม่ใช่ปีชง ไม่ใช่ดวงดาวเคลื่อนย้าย

ไม่ใช่ราหูทับซ้อนอะไรทั้งนั้น

มาจากเหตุจากการกระทำของเราล้วนๆ

ที่เราสร้างมาเอง และจากที่เราไปสร้างเจ้า ก ร ร ม เอาไว้

ให้คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด

อีกช่วงในชีวิตที่เราจะได้รู้จักกฏแห่ง ก ร ร ม

อย่างแท้จริง และได้ตื่น ได้เข้าใจว่า

เราต้องเร่งพัฒนาคนเองให้อยู่ใน ก ร ร ม ดีมากขึ้น

เพื่อชีวิตข้างหน้าจะดีกว่าที่เป็นอยู่

สร้างบุญง่ายๆ ด้วยการแผ่เมตตๅ

เริ่มจากสร้างบุญใหม่ที่ไม่ใช่เงิน

ทำสมาธิให้นิ่งสบายเสียก่อน

สมาทานศีล5 และสวดมนต์ หลังจากสวดมนต์แล้ว

ให้ทำสมาธิต่อ พิจารณาถึงเกิด ชรา เจ็บ และจากไป

การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป

ไม่มีสิ่งใดคงทนถาวรเลย

เมื่อพิจารณาแล้ว ให้ตั้งจิตรวมบุญใหม่ที่ทำในวันนี้

และบุญที่เคยทำมาทุกภพทุกชาติเป็น”มหาบุญกุศล”

อุทิศแผ่เมตตๅให้กับเจ้า ก ร ร ม นายเวรที่เราไปเบียดเบียนเขาที่เรานึกได้ไม่ว่าจะเป็นใคร สัตว์ และเจ้า ก ร ร ม นายเวรที่เป็น

ดวงจิตที่เราไม่รู้ว่าทำเขามาหนักหนาในภพไหนก็ตาม

เพื่อขออโหสิ ก ร ร ม เขา และให้อโหสิ ก ร ร ม ต่อทุกคน สัตว์

ที่มาทำเราไม่ว่าเรื่องใด

และเมื่อสร้างบุญไม่ว่าเรื่องใด

ให้อุทิศบุญแผ่เมตตๅทันที

ทำได้ตลอดเวลาไม่ว่าบุญเล็ก บุญน้อย

บุญใหญ่แค่ไหน

ใจเราจะสงบและชีวิตจะเริ่มเปลี่ยน

จากหนักจะเบา จากเบาจะมลายหายไป

ก ร ร ม ดี ปัญญาที่ถูกต้อง ตรงทาง

การลงมือทำเท่านั้นที่จะแก้ได้

บุญเท่านั้นจะพาเราพ้นจากชีวิตที่แย่….

ขอโมทนาบุญ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง

และท่านเจ้าของภาพหลวงปู่ทวดที่เต็มบุญบารมีที่นำมาประกอบบทความ