ภาพแห่งความผูกพันธ์ พระพันปีหลวง กับ เจ้าฟ้าทีปังกร เมื่อครั้งทรงพระเยาว์

อีกหนึ่งเรื่องราวสุดปิติครั้ง สมเด็จพระเจ้าลูกย าเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร กับโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ พระองค์ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างของเยาวชนไทยในการทำความดีด้วยหัวใจอย่างแน่วแน่มั่นคง

พระองค์ที ทรงได้รับการปลูกฝังเรื่องจิตอาสาและการทำความดีอย่างไม่หวังสิ่งตอบแทนมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ขณะที่ประทับศึกษาอยู่ที่ประเทศเยอรมนี ถ้ากลับเมืองไทยจะไปทำที่เมืองไทยด้วย พระองค์ทีทรงประกาศให้คำมั่นไว้เช่นนั้น

 

และเมื่อเสด็จกลับเมืองไทย เพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศ พพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจ้าชายจิตอาสาของปวงชนชาวไทย ก็ทรงร่วมทำกิจกรรมในโครงการ เราทำความดีด้วยหัวใจ อย่างต่อเนื่อง

 

ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศ พพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ทรงร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ โดยทรงทำความสะอาดภายในสุสานหลวงและวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร รวมทั้งประทานน้ำดื่ม อาหาร และพิมเสนน้ำแก่พสกนิกรที่มาร่วมในพระราชพิธี ณ บริเวณศาลหลักเมืองอีกด้วย

 

แม้พระองค์จะทรงติดภารกิจด้านการศึกษาที่ประเทศเยอรมนี แต่ทุกครั้งที่เสด็จกลับเมืองไทย มักจะสร้างความชุ่มชื่นหัวใจแก่พสกนิกรชาวไทยเสมอ

 

สมเด็จพระเจ้าลูกย าเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ สุวะดี ถือเป็นพระรัชทาย าทโดยสันนิษฐานตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗