ความกตัญญูต่อพ่อแม่ นำพาชีวิตมีสุข

ความกตัญญูต่อพ่อแม่ นำพาชีวิตมีสุข

ในขณะที่ท่านยังอยู่ กตัญญูต่อท่านให้มากเพราะ ความกตัญญูต่อพ่อแม่ นำพาชีวิตมีสุข ดั่งคำกล่าวไว้ว่า รักของพ่อสูงปานขุนเขา รักของแม่กว้างกว่ามหาสมุทร และวันนี้คุณทำไปแล้วกี่ข้อ

1.กลับบ้านไปเยี่ยมพ่อแม่ให้บ่อยขึ้น

2.ทำความฝันของพ่อแม่ให้สำเร็จ

3.จัดฉลองวันคล้ายวันวิวาห์ของพ่อแม่

4.อดทนฟังเวลาพ่อแม่บ่น

5.ดูแลสุขภาพของตัวเอง ไม่ทำให้พ่อแม่เป็นห่วงกังวล

6.อย่าเห็นพ่อแม่เป็นเหมือนคนงานในบ้าน

7.เมื่อมีชื่อเสียงอย่าลืมพ่อแม่ อย่าเพราะชื่อเสียงแล้วคุณก็ลืมผู้ให้กำเนิด

8.ต่อหน้าพ่อแม่อย่าพูดว่าท่านแ ก่แล้ว

9.ซ่อมแซมรูปภาพของพ่อแม่ให้ดูใหม่อยู่เสมอ

10.ยอมรับในข้อบกพร่องของพ่อแม่ อย่าได้คิดเปลี่ยนแปลงพ่อแม่

11.ยอมรับพ่อแม่หรือแม่เลี้ยง

12.อย่าส่งพ่อแม่ไปบ้านพักคน ช ร า

13.พูดคุยถึงเรื่องราวเมื่อสมัยคุณยังเป็นเด็กเล็กๆ พ่อแม่จะได้รู้สึกอบอุ่นในหัวใจ

14.ทำให้พ่อแม่วางใจในชีวิตคู่ของคุณ

15.อย่ารังเกี ยจฐานะของพ่อแม่

16.ยอมรับรักในวัยช ราของพ่อแม่

17.มอบของขวัญที่พ่อแม่จะระลึกถึงคุณเมื่อท่านใช้ ให้ความรักของคุณอยู่กับพ่อและแม่เสมอ เช่น ผ้าเช็ดหน้า

18.รั ก ษ า คำพูดที่ให้ไว้กับพ่อแม่

19.พาพ่อแม่ไปฉลองปีใหม่ในสภาพแวดล้อมให ๆ

20.ล้างเท้าให้พ่อแม่

21.เคารพในเรื่องส่วนตัวของพ่อแม่

22.เป็นเพื่อนดูรายการทีวีที่พ่อและแม่ชื่นชอบ

23.ให้อภัยเมื่อพ่อแม่ทำผิ ด

24.เย็บปะเสื้อผ้าให้พ่อแม่ด้วยตนเอง

25.นัดพ่อแม่ออกไปเที่ยวนอกสถานที่ ให้ท่านนึกถึงวันหนุ่มสาวของท่าน

26.เป็นเพื่อนพ่อแม่กลับไปเยี่ยมบ้านเกิดของท่านสักครั้ง

27.โทรศัพท์หาพ่อแม่ทุกวัน

28.เวลาจะพูดอะไรให้ดูแววตาของพ่อแม่ด้วย

29.พาพ่อแม่ไปดูหนัง

30.บอกรักพ่อและแม่

31.หวีผมให้พ่อแม่

32.ถนอ มความห่วงใยที่พ่อแม่มีต่อคุณ

33.พาพ่อแม่ตรวจเช็คสุ ข ภ า พ ประจำปี

34.ใส่ใจสุภาพของพ่อแม่

35.ทำกับข้าวที่พ่อแม่ชอบกิน

36.อยู่เฝ้าพ่อแม่เมื่อท่านนอนโรงพย าบาล

37.รั ก ษ า สิ่งของที่พ่อแม่มอบให้

38.ยิ้มแย้มต่อพ่อแม่เสมอ

39.ปกป้องเกี ยรติของพ่อแม่

40.ชื่นชมส รรเสริญพ่อแม่

41.อยู่กับพ่อแม่ในวันคล้ายวันเกิดของพ่อแม่และของตัวเอง

42.หากความเห็นไม่ตรงกับพ่อแม่ ต้องเป็นฝ่ายขอโท ษและง้อพ่อแม่ก่อนเสมอ อย่าทำสงคsามเย็นกับท่าน

43.มีโอกาสเขียนจดหมายส่งถึงพ่อแม่บ้าง

44.ตักกับข้าวให้พ่อแม่

45.ไปจ่ายตลาดกับพ่อแม่

46.อย่ารอให้เก็บเงินจนมากพอแล้วค่อยกลับไปดูแลพ่อแม่

47.ฝึกแจ้งแต่ข่า วดีไม่แจ้งข่าวร้ าย อย่าให้พ่อแม่เป็นทุnข์และกังวล

48.ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าที่บ้านพ่อแม่ เพื่อความปลอดภัย

49.กอดพ่อแม่ให้ติดเป็นนิสัย

50.ไปออกกำลังกายกับพ่อแม่ เช่น เดินเล่น

51.จำให้ได้ว่าพ่อแม่ชอบกินอะไร เมื่อกลับบ้านให้ซื้อหาติดมือไปฝาก

52.เช็ดขัดรองเท้าให้พ่อแม่

53.อ่านหนังสือเกี่ยวกับช่วงวัยของพ่อแม่ เพื่อจะได้รู้ว่าช่วงวัยของท่าน ท่านคิดอะไร

54.พาลูกหลานไปเยี่ยมปูย่ายายตาเสมอ

55.ไม่ใช้เงินผู้สูงอายุของพ่อแม่

56.เป็นเพื่อนพ่อแม่ไปงานเลี้ยงรุ่น

57.ถ่ายรูปและถ่ายวีดีโอเมื่อพ่อแม่ทำกิจกssม แล้วให้ท่านดู

58.ส่งเงินให้ท่านใช้อยู่เสมอ

59.นวดแขนขาบ่าไหล่ให้พ่อแม่

60.ซื้อดอกมะลิให้พ่อแม่สักช่อในวันพ่อและวันแม่

การรู้สึกสำนึกในบุญคุณ ด้วยการแสดงความเคารพ นับถือ เชื่อฟัง และช่วยเหลือในกิจการงานต่างๆ ทำให้คนที่มีความกตัญญูมีความสุข มีความเจsิญ และเป็นสิsิมงคลแ ก่ชีวิตและการงาน

ขอบคุณแหล่งที่มา จาก  นุสนธิ์บุคส์