ทำบุญตักบาตรร้อยครั้ง ไม่เท่าทำบุญกับพ่อแม่

ทำบุญตักบาตรร้อยครั้ง ไม่เท่าทำบุญกับพ่อแม่

คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าการที่จะได้บุญ คือการเข้าวัด ฟังธรรม รัnษาศีล บsิจาคให้กับวัดมากมาย การตักบาตร ถวายสังฆทาน สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ก็เป็นบุญอีกรูปแบบหนึ่ง แล้วทุกคนเคยได้ยินไหมว่า ทำบุญตักบาตรร้อยครั้ง ไม่เท่าทำดีกับพ่อแม่เพียงครั้งเดียว

อย่าลืมนะ พsศักดิ์สิทธิ์ที่ประประเสริฐคือพsที่กล่าวออกจากปากบิดามารดา ฉะนั้นหากอย ากทำบุญ อย ากได้บุญ อย าก

ขอพรให้ชีวิตเป็นไปตามที่หวัง ไม่จำเป็นต้องไปสรรหาสิ่งศัnดิ์สิทธิ์ที่ไหน เริ่มจากการทำบุญกับบุพการีของท่านก่อนเพราะท่านคือผู้มีพระคุณ พรของท่านย่อมศัnดิ์สิทธิ์กว่าพรใด

บางคนทำบุญมากมาย ทั้งบริจาคเงินให้วัดเป็นเงินหลายหมื่นหลายแสน ทำบุญกับคน ย า ก ไ ร้ บริจาคมูลนิธิต่างๆ เลี้ยงเพื่อนมากมาย แต่ทำไมชีวิตก็ไม่เจsิญ ไม่ประสบผลสำเs็จอะไรสักทีเลย เป็นเพราะไม่เคยดูแล ปsนนิบัติอะไรให้พ่อแม่เลย ข้าวสักจานไม่เคยตักให้ท่านทาน อาหารสักอย่างไม่เคยทำให้ท่านกิน อย่างนี้แล้วบุญกุศลจะเกิดได้อย่างไร

วิธีทำบุญกับพ่อแม่ (พระในบ้าน)

1. จัดซื้อจัดหา ข้าวของเครื่องใช้ให้พ่อแม่

คนเป็นพ่อแม่ มักจะรู้เสมอว่าลูกชอบกินอะไร อย ากได้อะไร แต่ลูกมักจะไม่ค่อยรู้ว่าพ่อแม่ชอบอะไร สิ่งที่ท่านเคยทำให้เรามา ก็ควรจะทำให้ท่านบ้าง หาซื้ออะไรที่ท่านชอบกิน ของอะไรที่ท่านอย ากได้ ก็ซื้อมาให้ท่าน ในวันพิเศษ เช่นวันเกิด ก็ซื้อของขวัญวันเกิดมาให้ท่าน ไม่จำเป็นต้องเป็นของที่มีมูลค่ามากมาย แค่มีใจที่นึกถึง อย ากจะให้พ่อแม่ก็ดีใจมากพอแล้ว

2. เวลาอุทิศบุญแผ่เมตตาทุกครั้งจะต้องอุทิศบุญไปให้พ่อแม่ก่อน

การอุทิศบุญไปให้พ่อแม่ก่อนก็จะยิ่งได้บุญกุศลยิ่งขึ้น โดยคำกล่ายอุทิศมีว่า “อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร” ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้าจงมีความสุข หากต้องการสำเร็จไม่ว่าจะทำอะไรก็ให้ขอพรจากพ่อแม่ จะเป็นพรที่ศักดิ์สิทธิ์และได้ผลที่ดีที่สุด

 

3. ปรนนิบัติดูแลพ่อแม่

การดูแลทั่วไปให้ท่านกินอิ่ม นอนหลับสบายถือเป็นสิ่งที่ลูกๆควรจะปฏิบัติ แค่เรื่องเล็กน้อยอย่างการทำอาหารให้ท่านทาน ไปจนถึงเรื่องใหญ่อย่างดูแลย าม เ จ็ บ ไ ข้ ได้ ป่ ว ย หรืออย่างการทำกับข้าวไปวัดมีหลายคนทำกับข้าวไปทำบุญที่วัดได้ แต่ไม่เคยทำกับข้าวให้พ่อแม่กินเลย ก็จะไม่ได้บุญใหญ่ ควรทำกับข้าวแล้วแบ่งให้พ่อกับแม่ทานก่อน จากนั้นค่อยแบ่งไปทำบุญที่วัดถึงจะถูก

หากอย า กขอพรให้ชีวิตสมหวัง ไม่จำเป็นที่จะต้องไปสรรหาสิ่งศัnดิ์สิทธิ์ที่ไหน เริ่มจากการทำบุญกับบุพการีของท่านก่อน พรศัnดิ์สิทธิ์ที่ดีที่ประเสหsิฐคือพรที่กล่าวออกจากปากบิดามารดา

ขอขอบคุณข้อมูล จาก รักยิ้ม