พ่อแม่ควรรู้ไว้ ปรัชญาชีวิต 20 ข้อ เอาไว้สอนลูก

พ่อแม่ควรรู้ไว้ ปรัชญาชีวิต 20 ข้อ เอาไว้สอนลูก

พ่อแม่ทุกคนต่างอยากให้ลูกตัวเอง

มีความสุขเกิดมาสุขสบายไม่ลำบาn

วันนี้จึงนำเอา ปรัชญาชีวิต 20 ข้อ

ที่พ่อแม่สามารถนำไปใช้สอนได้

ใครอยากมี ชีวิตที่ดี และ สุขสบายเอา

ไว้สอนลูก ก่อนอายุ 45 ปี

ปรัชญาชีวิต 20 ข้อ เอาไว้ สอนลูก 

1.ไม่ต้องตั้งใจเรียนมากไปใน

สายวิชาที่ตนเลือก แต่ภาษาอังกฤษ

และภาษาจีนจำเป็นมากๆ จงให้ใส่ใจ

ส่วนวิชาอื่นๆ เอาแค่ดีพอหางานดี ๆ

ทำก็พอ เพราะโลกแห่งความเป็นจริง

วัดกันที่ผลงาน ไม่ใช่ที่เกรดภาษา

อังกฤษ และ ภาษาจีนสร้างผลงานได้

2.การทำกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัย

นั้นสำคัญมากพอๆกับการคร่ำเคร่ง

หน้าตำราเรียน

3.เลือกงานที่เราชอบนั้นใช่ แต่อย่า

ลืมด้วยว่า อาชีพนั้น สามารถเลี้ยงดู

ตัวเราได้จริงหรือเปล่า ถ้าไม่ใช่ก็อย่า

หลอกตัวเอง

4.เมื่อถึงวัยทำงาน ใครเก็บเงินก่อน

รวยเร็วกว่าและสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้

คือชีวิตที่ไม่มี ห นี้ คือชีวิตที่ประเสริฐที่สุด

5.หาเป้าหมายในชีวิตให้เจอโดยเร็ว

ที่สุด เพราะมันจะเป็นเครื่องนำทาง

ของคุณในชาตินี้ตลอดไป

6. ซื้อบ้านก่อนที่จะซื้อรถ เพราะบ้าน

มีแต่จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น รถมีแต่มูลค่า

ลดลง ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า รถ=ลด

7.ดอกเบี้ยบ้านนั้นมหา โ ห ดมาก

รีบใช้ให้หมดโดยเร็วพลัน ก่อนที่จะ

แn่ แล้วผ่อนไม่ไหว

8.การเก็บเงินเป็นแค่บันไดขั้นแรก

สู่ความร่ำรวย แต่ขั้นต่อมา คือ

ต้องรู้จักลงทุน.อย่าลืมคบกับ

ที่ปรึกษาการเงินไว้เป็นเพื่อน

9.อย่าคิดว่าตัวเองทำอะไรได้

แค่อย่างเดียวเพราะความสามารถ

ของคนเรา มีมากกว่า 1 เสมอ

10.เมื่อมีโอกาสใดก็ตามเข้ามาจง

อย่าปฏิเสธ ถึงจะ ล้ ม เ ห ล ว แต่

มันก็คือ ประสบการณ์

11.สร้างเนื้อสร้างตัวให้ได้เร็วที่สุด

ในขณะที่คุณยังมีกำลัง ยังเป็น หนุ่มสาว

เพราะการ ฝ่ า ฟั น อุ ป ส ร ร ค ในช่วงอายุมาก

ไม่ใช่เรื่องสนุก

12.ออกเดินทางท่องเที่ยวตั้งแต่ยัง

หนุ่มสาว เพราะเมื่อมีครอบครัว

การเดินทางจะเป็นเรื่องยุ่งยาnnว่าเดิม

13.เลือกคู่ชีวิต จงคิดให้ดีๆ อย่าดู

แต่ข้อดีของเขาแต่ต้องดูด้วยว่าเรา

สามารถรับข้อ เ สี ย ของเขาได้มากแค่ไหน

14.การมีแฟน หรือสามีภรรยา

ยังเลิnnันได้ แต่ความเป็นพ่อแม่ลูก

นั้นเลิnnันไม่ได้ เพราะฉะนั้น ควรดูแล

พวกเขาให้ดีๆ

15. ความสำเร็จที่มากมายแค่ไหน

ก็ไม่สามารถทดแทนความ ล้ ม เ ห ล ว

ของครอบครัวได้

16. ลองหาเวลาอยู่ว่างๆ ไม่ต้องทำ

อะไรเลยดูบ้าง อย่าแบกโลกทั้งใบ

ไว้คนเดียวและอีกอย่าง งานก็ไม่ใช่

ทุกอย่างของชีวิต

17. สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่ง

โปรดถนอมตัวเองให้มาก เมื่อยังเป็น

วัยรุ่น อย่าใช้ชีวิตให้หนักเกินไป

18. อย่าเป็นศัตรูกับใครก็ตามบนโลก

ใบนี้เพราะคุณจะไม่มีทางรู้ว่า วันหนึ่ง

เขาอาจจะยิ่งใหญ่มาก จนกลับมา

ทำ ร้ า ย คุณก็เป็นได้

19. คอนเน็คชั่นหรือสาย สั ม พั น ธ์

เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆต่อให้เก่งแค่

ไหน ก็สู้การมีเพื่อนเยอะไม่ได้

20. ควรมีงานทำมากกว่า 1 งาน

เพราะความมั่นคงไม่เคยมี บนโลกใบนี้

รักของพ่อแม่นี้เป็นรักแท้ที่ยั่งยืน

ลูกจะขึ้นสูง ดี ร้ า ย พ่อแม่ก็รัก

ก็ยังเป็นอ้อมอกสุดท้ายที่จะโอบกอดลูกไว้

พ่อแม่จงนำเอา ปรัชญาชีวิต 20 ข้อ

เอาไว้ สอนลูก ไม่มีพ่อแม่ คนไหนหรอก

ที่ไม่อยากให้รู้ได้ดี

ขอขอบคุณแหล่งที่มา จาก condothaiอ