ฟังกันหรือยัง คลิปแห่งความทรงจำ ครั้งพระองค์ภา ยังทรงเรียนชั้นอนุบาล ขับร้องเพลง ย า ม เย็ น ถวายทูลกระหม่อมปู่ รัชกาลที่ ๙

อีกหนึ่งเรื่องราวนี้เป็นอีกเรื่องราวที่แสนอบอุ่นในหัวใจ และถือว่าเป็นคลิปที่หาชมได้ยากมากเลยทีเดียว คลิปที่หาชมยากครั้งยังทรงพระเยาว์ เมื้อครั้ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยๅภา นเรนทิราเทพยวดี ร้อยเพลงถวาย ทูลกระหม่อมปู่ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เป็นที่ทราบกันดีของประชาชนชาวไทยว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติย าภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงเป็นเจ้าหญิงที่มีพระจริยวัตรที่งดงามตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ และพระองค์ยังทรงตามรอยทูลกระหม่อมปู่ ในการทรงงานเพื่อพสกนิกรชาวไทยเสมอมา

ในวันนี้เราจึงนำ ภาพอันน่ารักของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติย าภา นเรนทิราเทพยวดี เมื่อครั้งพระเยาว ยังทรงเรียนชั้นอนุบาล มาให้ชมกัน โดยเป็นคลิปวิดิโอขณะทรงศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล

และเป็นผู้แทนโรงเรียนทรงขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ย า ม เ ย็ น ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙